Torba Yasa Hakkında

1902 Almanya doğumlu Ernst Hirsch babasına ‘ben siyasetle ilgilenmiyorum.’ deyince babası: “Sen siyasetle ilgilenmezsen de siyaset seninle ilgilenir.” demişti. Çok geçmeden babası haklı çıktı. 1933’de Hitler iktidara geldi ve siyaset, annesi ve babası Yahudi olan Ernst Hirsch’le fena halde ilgilenmeye başladı. 1933 yılı içinde Hirsch’in üniversitedeki kariyerine ve yargıçlık görevine son verildi. Ve yine aynı yıl içinde Hirsch doğup büyüdüğü ülkeyi, Almanya’yı terk etmek zorunda kaldı, Türkiye’ye geldi.

Hirsch’in babasının tespiti “Siyasetle de ilgilenmiyorum, torba yasayla da” diyen arkadaşların ilgi alanlarını değiştirir mi bilinmez ama kamu alacaklarından tut, çalışma hayatına kadar bir çok düzenleme içeren “Torba Yasa” Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’ndan geçti.

Şimdi sıra Meclis Genel Kurulu’nda. Yasa bu haliyle Meclis Genel Kurulu’nu da atlatmayı başarırsa emin olun, o hepimizle ilgilenecek.

Torba Yasa Çağrı Merkezi Çalışanlarından Neler Götürüyor?

Gençler İçin Deneme Süresi Uzuyor Güvencesizlik Artıyor

Torba yasada yapılan düzenleme: daha önce iki ay ile sınırlandırılan deneme süresinin, yirmi beş yaş altı işçiler için dört aya kadar uzatmasına olanak tanıyor. Meali şu: yirmi beş yaşın altındaysanız, işe başladığınız günden itibaren ilk dört ay boyunca işvereniniz, hiçbir sebep bildirmeden ve bir kuruş tazminat ödemeden sizi kapının önüne koyabilir. Bu olanaktan faydalanmak isteyen girişimcilerin, 25 yaşın altındaki işçilerle yaptıkları iş sözleşmesinde küçük bir değişiklik yapması yeterli.

İlerleyen günlerde “üç ay sürecek bir kampanya için 25 yaşının altında eleman arıyoruz” ilanı görürsek hükümetin kulağını çınlatırız artık.

İşsizlik Fonunu Fakirden Alıp Zengine Veriyorlar

Kriz döneminde uygulamaya koyulan kısa çalışma ödeneğinin kapsamı genişletiliyor. Artık kriz yaşayan veya (yaşıyormuş gibi yapan) işletmeler haftalık çalışma sürelerini kısaltabilecek. Firmalara kısa çalışma ödeneği verilecek ve bu değirmenin suyu da İşsizlik Sigortası Fonu’ndan gelecek. Dahası, 2015 tarihine kadar ilk defa işe alınacaklar için sigorta primi desteği getirilecek ve bu değirmenin suyu da İşsizlik Sigortası Fonu’ndan gelecek.

Sorun şu: İşsizlik Sigortası Fonu işçilerden kesiliyor ve asli amacı sermayeyi teşvik etmek değil, kendi rızası dışında işsiz kalanların mağduriyetlerini gidermek. Ancak fon hükümetin kontrolünde ve hükümet fonu sermayeye aktarılacak bir kaynak olarak görüyor, fakirden alıp, zengine dağıtıyor.

Esnek Çalışma Yaygınlaştırılıyor

Torba yasanın 61. Maddesinde “çağrı üzerine çalışma”, “evden çalışma” ve “uzaktan çalışma” gibi esnek çalışmaya dair usuller tek tek tanımlanıyor ve böylelikle esnek çalışma biçiminin yasal altyapısı büyük oranda tamamlanmış oluyor.

Önerinin yasalaşması halinde, çağrı merkezleri ile özdeşleşen esnek çalışma uygulamaları; bankalara, sigorta firmalarına ve iş başvurusu yapabileceğimiz diğer alanlara doğru genişleyecektir. İşte o vakit, zaman zaman hepimizin kurduğu “çağrı merkezinden ayrılıp güvenceli bir işte çalışma” düşü Fredi’nin kabusuna dönüşür. Bir kabustan diğerine uyanır, çalışma saatlerinin ve ücretlerin düşük olduğu güvencesiz işler arasında mekik dokuruz.

Haftada 30 Saatten Az Çalışıyorsanız Sağlık Ücretli

Haftalık çalışma süresi 30 saatin altında olan çalışanların, sağlık hizmetlerinden yararlanabilmek için çalıştıkları aylara ait eksik primlerini ceplerinden tamamlaması gerekecek. Önerinin yasalaşması halinde haftada 30 saatin altında çalışan bir işçi kazandığı parayla yaşayacak, bir de üstüne eksik primlerini yatıracak.

Asgari ücret saat başına belirleniyor. Hükümet bir saat için verilebilecek en düşük ücreti belirliyor.  Bunu belirlerken de haftada kırk saat çalışan bir insanın eline geçecek  olan parayla geçimin mümkün olup olmadığını baz alıyor. Bu yüzden bakanlık asgari ücreti açıklarken, saat başına ücreti değil tam gün çalışan bir işçinin eline geçecek miktarı açıklıyor.

Bütün bunlar böyleyken, saat başına asgari ücret alan bir işçi haftada 30 saatin altında çalışıyorsa eline geçecek para (bugün bir sürü çağrı merkezinde olduğu gibi) Çalışma Bakanlığı’nın açıkladığı aylık asgari ücretin altında olacaktır. Bu koşullarda yaşayan bir insandan en temel hakkı için para istemek akla ve vicdana aykırıdır.

Sözleşmeli Kamu Personeli, Size Bir İyi Bir De…

Kamuda sözleşmeli çalışanların grev yapması yasaklanıyor. Bu da yetmiyor greve destek vermesi de yasaklanıyor. Buna karşın sözleşmeli çalışanların sendika üyeliği serbest kalıyor. Sendikaya üye olma hakkı var grev yapma hakkı yok.

Torba Yasa Hakkında Ne Dediler?

DİSK

DİSK Araştırma ve Geliştirme Dairesi’nin Torba Yasa’ya dair görüşleri:

Torba Yasa İle Taşeron İşçi Sayısı Artacak

Taşeronlaşmanın hızla yaygınlaştığı alanlardan birinin de belediyeler olduğu vurgulanan raporda, belediye çalışanlarının yüzde 22′sinin taşeron firmalarda olduğu kaydedildi. Raporda belediyelerde, il özel idarelerinde ve belediye iktisadi teşekküllerinde 175 bin kadrolu işçinin bulunduğu, yaklaşık 50 bin kişinin de taşeron sisteminde çalıştığı, Meclis’te görüşülmekte olan Torba Yasa Tasarısı’nın kabul edilmesinin ardından taşeron işçi sayısının giderek artacağı vurgulandı. Raporda, inşaat sektörünün ise neredeyse bütününün taşeron eliyle yürütüldüğü, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) hane halkı işgücü anketi Eylül ayı verilerine göre 1 milyon 520 bin kişinin inşaat sektöründe çalıştığı, bu işçilerin 1 milyon yüz bininin mevsimlik işçi olarak gözüktüğü kaydedildi.

KESK

KESK web sitesinden yaptığı açıklama:

Biz emekçiler, bu yıkıcı, yok edici anlayışa, bu görmezden gelme tavra karşı bu yasa üzerinde bir direniş hattı örgütlemek zorundayız. Bu bağlamda toplumun bütün kesimlerine, emek ve dayanışma örgütlerine, gençliğe, demokratik kitle örgütlerine; vahşi kapitalist saldırılara ve neo liberal politikalara karşı; emek, eşitlik, demokrasi ve özgürlük mücadelesi için ortaklaşa verdiğimiz mücadelede birlik olma çağrısını yineliyoruz!

KESK’in açıklamasının tamam:

TÜRK-İŞ

TÜRK-İŞ şu ana kadar ‘Torba Yasa” ile ilgili net bir tavır belirtmedi. Konfederasyonun torba yasaya ilişkin hazırladığı rapora kurumun web sitesinden erişilebilir.

KAMU-SEN

KAMU-SEN Torba Yasa’ya çorba yasa dedi, torbalı eylem yaptı. KAMU-SEN’in konuyla ilgili basın açıklamalarına aşağıdaki linlerden erişebilirsiniz.

Torbalı eylem

Çorba Yasa açıklaması

Share and Enjoy:
  • Print
  • Digg
  • StumbleUpon
  • del.icio.us
  • Facebook
  • Yahoo! Buzz
  • Twitter
  • Google Bookmarks

Kategori:: İşliklerde Gündem

Etiketler: , , ,

Siz de yorum yapın